MENU (L)

TEXAS HOLD 'EM - Beyoncé 「Låttexter」 - Svensk översättning

This ain't Texas (Oh), ain't no hold 'em (Hey)
So lay your cards down, down, down, down
So park your Lexus (Ooh) and throw your keys up (Hey)
Stick around,' round, 'round, 'round, 'round (Stick around)

Sanderlei Silveira - 12/02/2024 01:27 - US L

#sanderlei #lyrics #TikTok


TEXAS HOLD 'EM - Beyoncé 「Låttexter」

This ain't Texas (Oh), ain't no hold 'em (Hey)
So lay your cards down, down, down, down
So park your Lexus (Ooh) and throw your keys up (Hey)
Stick around,' round, 'round, 'round, 'round (Stick around)
And I'll be damned if I can't slow dance with you
Come and pour some sugar on me, honey too
It's a real life boogie and a real life hoedown
Don't be a bitch, come take it to the floor now (Woo, ha)

[Verse 1]
There's a tornado (There's a tornado) in my city (In my city)
In the basement (In the basement), that shit ain't pretty (Shit ain't pretty)
Rugged whiskey (Rugged whiskey) 'cause we survivin' ('Cause we survivin')


Puffin' red puff kisses, sweet redemption, passin' time, yeah

[Pre-Chorus]
Ooh, one step to the right
We headed the dive bar we always thought was nice
Ooh, run me to the left
Then spin me in the middle, boy, I can't read your mind

[Chorus]
This ain't Texas (Oh), ain't no hold 'em (Hey)
So lay your cards down, down, down, down
So park your Lexus (Ooh) and throw your keys up (Hey)
Stick around,' round, 'round, 'round, 'round (Stick around)
And I'll be damned if I can't slow dance with you


Come and pour some sugar on me, honey too
It's a real life boogie and a real life hoedown
Don't be a bitch, come take it to the floor now (Woo)

[Post-Chorus]
And I'll be damned if I cannot dance with you
Come and pour some liquor on me, honey too
It's a real life boogie and a real life hoedown
Don't be a bitch, come take it to the floor now (Woo)

[Bridge]
Woo-hoo
Woo-hoo
Woo-hoo

[Verse 2]
There's a heatwave (There's a heatwave) coming at us (Coming at us)
Too hot to think straight (Too hot to think straight), too cold to panic (Too cold to panic)
All of the problems just feel dramatic (Just feel dramatic)
And now we're runnin' to the first spot that we find, yeah

[Pre-Chorus]
Ooh, one step to the right
We headed to the dive bar we always thought was nice
Ooh, you run to the left
Just with me in the middle boy, I can't read your mind

[Chorus]


This ain't Texas (Oh), ain't no hold 'em (Hey)
So lay your cards down, down, down, down
So park your Lexus (Ooh) and throw your keys up (Hey)
Stick around,' round, 'round, 'round, 'round (Stick around)
And I'll be damned if I can't slow dance with you
Come pour some sugar on me, honey, too
It's a real life boogie and a real life hoedown
Don't be a bitch, come take it to the floor now (Woo)

[Post-Chorus]
And I'll be damned if I cannot dance with you
Come pour some liquor on me honey, too
It's a real life boogie and a real life hoedown
Don't be a—, come take it to the floor now (Woo)
[Outro]
Take it to the floor now, ooh
Oops, spurs, boots, to the floor now, ooh
Ooh, ooh, oops, shoot
Come take it to the floor now
And I'll be damned if I cannot dance with you
Baby, pour that sugar and liquor on me too
Spurs, spurs, boots
Photogenic, photogenic, shootTEXAS HOLD 'EM - Beyoncé 「Låttexter」 - Svensk översättning


Det här är inte Texas (OH), är inte något håll dem (hej)
Så lägg dina kort ner, ner, ner, ner
Så parkera din Lexus (OOH) och kasta upp dina nycklar (hej)


Håll dig runt, 'runda,' runda, 'runda', runda (håll dig runt)
Och jag blir fördömd om jag inte kan dansa med dig
Kom och häll lite socker på mig, älskling också
Det är en verklig boogie och ett verkligt liv Hoedown
Var inte en tik, kom ta den på golvet nu (woo, ha)

[Vers 1]
Det finns en tornado (det finns en tornado) i min stad (i min stad)
I källaren (i källaren) är den skiten inte vacker (skit är inte vacker)
Robust whisky (robust whisky) för att vi överlever ("för vi överlever))
Puffin 'Red Puff Kisses, Sweet Redemption, Passin' Time, Yeah

[Pre-Chorus]
Ooh, ett steg till höger


Vi ledde dykfältet som vi alltid tyckte var trevligt
Ooh, kör mig till vänster
Sedan snurra mig i mitten, pojke, jag kan inte läsa ditt sinne

[Kör]
Det här är inte Texas (OH), är inte något håll dem (hej)
Så lägg dina kort ner, ner, ner, ner
Så parkera din Lexus (OOH) och kasta upp dina nycklar (hej)
Håll dig runt, 'runda,' runda, 'runda', runda (håll dig runt)
Och jag blir fördömd om jag inte kan dansa med dig
Kom och häll lite socker på mig, älskling också
Det är en verklig boogie och ett verkligt liv Hoedown
Var inte en tik, kom och ta den på golvet nu (woo)


[Post-Chorus]
Och jag blir fördömd om jag inte kan dansa med dig
Kom och häll lite sprit på mig, älskling också
Det är en verklig boogie och ett verkligt liv Hoedown
Var inte en tik, kom och ta den på golvet nu (woo)

[Bro]
Woo-hoo
Woo-hoo
Woo-hoo

[Vers 2]
Det finns en värmebölje (det kommer en värmebölje) som kommer till oss (kommer till oss)
För varmt att tänka rakt (för varmt att tänka rakt), för kallt för att få panik (för kallt för att få panik)


Alla problem känner sig bara dramatiska (känns bara dramatiska)
Och nu går vi till den första platsen som vi hittar, ja

[Pre-Chorus]
Ooh, ett steg till höger
Vi gick till dykbaren som vi alltid tyckte var trevligt
Ooh, du springer till vänster
Bara med mig i den mellersta pojken kan jag inte läsa ditt sinne

[Kör]
Det här är inte Texas (OH), är inte något håll dem (hej)
Så lägg dina kort ner, ner, ner, ner
Så parkera din Lexus (OOH) och kasta upp dina nycklar (hej)
Håll dig runt, 'runda,' runda, 'runda', runda (håll dig runt)


Och jag blir fördömd om jag inte kan dansa med dig
Kom häll lite socker på mig, älskling också
Det är en verklig boogie och ett verkligt liv Hoedown
Var inte en tik, kom och ta den på golvet nu (woo)

[Post-Chorus]
Och jag blir fördömd om jag inte kan dansa med dig
Kom häll lite sprit på mig älskling också
Det är en verklig boogie och ett verkligt liv Hoedown
Var inte en—, kom och ta den på golvet nu (woo)

[Outro]
Ta det på golvet nu, ooh
Oj, sporrar, stövlar, till golvet nu, ooh


Ooh, ooh, oops, skjut
Kom och ta det på golvet nu
Och jag blir fördömd om jag inte kan dansa med dig
Baby, häll det socker och sprit på mig också
Sporrar, sporrar, stövlar
Fotogen, fotogen, skjutSanderlei Silveira

TOP 10

#sanderlei

Sanderlei Silveira (@Sanderlei) Youtube