MENU (L)

TEXAS HOLD 'EM - Beyoncé 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

This ain't Texas (Oh), ain't no hold 'em (Hey)
So lay your cards down, down, down, down
So park your Lexus (Ooh) and throw your keys up (Hey)
Stick around,' round, 'round, 'round, 'round (Stick around)

Sanderlei Silveira - 12/02/2024 01:27 - US L

#sanderlei #lyrics #TikTok


TEXAS HOLD 'EM - Beyoncé 「Lời bài hát」

This ain't Texas (Oh), ain't no hold 'em (Hey)
So lay your cards down, down, down, down
So park your Lexus (Ooh) and throw your keys up (Hey)
Stick around,' round, 'round, 'round, 'round (Stick around)
And I'll be damned if I can't slow dance with you
Come and pour some sugar on me, honey too
It's a real life boogie and a real life hoedown
Don't be a bitch, come take it to the floor now (Woo, ha)

[Verse 1]
There's a tornado (There's a tornado) in my city (In my city)
In the basement (In the basement), that shit ain't pretty (Shit ain't pretty)
Rugged whiskey (Rugged whiskey) 'cause we survivin' ('Cause we survivin')


Puffin' red puff kisses, sweet redemption, passin' time, yeah

[Pre-Chorus]
Ooh, one step to the right
We headed the dive bar we always thought was nice
Ooh, run me to the left
Then spin me in the middle, boy, I can't read your mind

[Chorus]
This ain't Texas (Oh), ain't no hold 'em (Hey)
So lay your cards down, down, down, down
So park your Lexus (Ooh) and throw your keys up (Hey)
Stick around,' round, 'round, 'round, 'round (Stick around)
And I'll be damned if I can't slow dance with you


Come and pour some sugar on me, honey too
It's a real life boogie and a real life hoedown
Don't be a bitch, come take it to the floor now (Woo)

[Post-Chorus]
And I'll be damned if I cannot dance with you
Come and pour some liquor on me, honey too
It's a real life boogie and a real life hoedown
Don't be a bitch, come take it to the floor now (Woo)

[Bridge]
Woo-hoo
Woo-hoo
Woo-hoo

[Verse 2]
There's a heatwave (There's a heatwave) coming at us (Coming at us)
Too hot to think straight (Too hot to think straight), too cold to panic (Too cold to panic)
All of the problems just feel dramatic (Just feel dramatic)
And now we're runnin' to the first spot that we find, yeah

[Pre-Chorus]
Ooh, one step to the right
We headed to the dive bar we always thought was nice
Ooh, you run to the left
Just with me in the middle boy, I can't read your mind

[Chorus]


This ain't Texas (Oh), ain't no hold 'em (Hey)
So lay your cards down, down, down, down
So park your Lexus (Ooh) and throw your keys up (Hey)
Stick around,' round, 'round, 'round, 'round (Stick around)
And I'll be damned if I can't slow dance with you
Come pour some sugar on me, honey, too
It's a real life boogie and a real life hoedown
Don't be a bitch, come take it to the floor now (Woo)

[Post-Chorus]
And I'll be damned if I cannot dance with you
Come pour some liquor on me honey, too
It's a real life boogie and a real life hoedown
Don't be a—, come take it to the floor now (Woo)
[Outro]
Take it to the floor now, ooh
Oops, spurs, boots, to the floor now, ooh
Ooh, ooh, oops, shoot
Come take it to the floor now
And I'll be damned if I cannot dance with you
Baby, pour that sugar and liquor on me too
Spurs, spurs, boots
Photogenic, photogenic, shootTEXAS HOLD 'EM - Beyoncé 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Đây không phải là Texas (oh), không phải là không giữ họ (hey)
Vì vậy, đặt thẻ của bạn xuống, xuống, xuống, xuống
Vì vậy, đậu xe của bạn (OOH) và ném chìa khóa của bạn lên (hey)


Gắn lại, 'Round,' Round, 'Round,' Round (Stick xung quanh)
Và tôi sẽ bị nguyền rủa nếu tôi không thể nhảy chậm với bạn
Hãy đến và đổ một ít đường vào tôi, em yêu
Đó là một cuộc sống thực tế boogie và một cuộc sống thực
Đừng là một con chó cái, hãy đưa nó xuống sàn ngay bây giờ (woo, ha)

[Câu 1]
Có một cơn lốc xoáy (có một cơn lốc xoáy) trong thành phố của tôi (trong thành phố của tôi)
Trong tầng hầm (dưới tầng hầm), điều đó không đẹp (shit không đẹp)
Whisky gồ ghề (rượu whisky gồ ghề) 'vì chúng ta sống sót (' vì chúng ta sống sót sau ')
Những nụ hôn phồng màu đỏ, sự cứu chuộc ngọt ngào, thời gian của Passin, yeah

[Công việc trước]
Ooh, một bước bên phải


Chúng tôi đứng đầu quán bar lặn mà chúng tôi luôn nghĩ là tốt
Ooh, chạy tôi sang trái
Sau đó quay tôi ở giữa, chàng trai, tôi không thể đọc được suy nghĩ của bạn

[Điệp khúc]
Đây không phải là Texas (oh), không phải là không giữ họ (hey)
Vì vậy, đặt thẻ của bạn xuống, xuống, xuống, xuống
Vì vậy, đậu xe của bạn (OOH) và ném chìa khóa của bạn lên (hey)
Gắn lại, 'Round,' Round, 'Round,' Round (Stick xung quanh)
Và tôi sẽ bị nguyền rủa nếu tôi không thể nhảy chậm với bạn
Hãy đến và đổ một ít đường vào tôi, em yêu
Đó là một cuộc sống thực tế boogie và một cuộc sống thực
Đừng là một con chó cái, hãy đưa nó xuống sàn ngay bây giờ (woo)


[Hợp xướng]
Và tôi sẽ bị nguyền rủa nếu tôi không thể nhảy với bạn
Hãy đến và đổ một ít rượu vào tôi, em yêu quá
Đó là một cuộc sống thực tế boogie và một cuộc sống thực
Đừng là một con chó cái, hãy đưa nó xuống sàn ngay bây giờ (woo)

[Cầu]
Woo-hoo
Woo-hoo
Woo-hoo

[Câu 2]
Có sóng nhiệt (có sóng nhiệt) đến với chúng tôi (đến với chúng tôi)
Quá nóng để suy nghĩ thẳng (quá nóng để suy nghĩ thẳng), quá lạnh để hoảng loạn (quá lạnh đến hoảng loạn)


Tất cả các vấn đề chỉ cảm thấy kịch tính (chỉ cảm thấy kịch tính)
Và bây giờ chúng tôi đang chạy đến vị trí đầu tiên mà chúng tôi tìm thấy, vâng

[Công việc trước]
Ooh, một bước bên phải
Chúng tôi đi đến quán bar lặn mà chúng tôi luôn nghĩ là tốt
Ooh, bạn chạy sang trái
Chỉ với tôi trong cậu bé giữa, tôi không thể đọc được suy nghĩ của bạn

[Điệp khúc]
Đây không phải là Texas (oh), không phải là không giữ họ (hey)
Vì vậy, đặt thẻ của bạn xuống, xuống, xuống, xuống
Vì vậy, đậu xe của bạn (OOH) và ném chìa khóa của bạn lên (hey)
Gắn lại, 'Round,' Round, 'Round,' Round (Stick xung quanh)


Và tôi sẽ bị nguyền rủa nếu tôi không thể nhảy chậm với bạn
Hãy đổ một ít đường cho tôi, em yêu, quá
Đó là một cuộc sống thực tế boogie và một cuộc sống thực
Đừng là một con chó cái, hãy đưa nó xuống sàn ngay bây giờ (woo)

[Hợp xướng]
Và tôi sẽ bị nguyền rủa nếu tôi không thể nhảy với bạn
Hãy đổ một ít rượu vào tôi, em yêu
Đó là một cuộc sống thực tế boogie và một cuộc sống thực
Đừng là một người, hãy đưa nó xuống sàn ngay bây giờ (woo)

[Outro]
Đưa nó xuống sàn ngay bây giờ, ooh
Rất tiếc, Spurs, Boots, xuống sàn bây giờ, ooh


Ooh, ooh, oops, bắn
Hãy đưa nó lên sàn ngay bây giờ
Và tôi sẽ bị nguyền rủa nếu tôi không thể nhảy với bạn
Em yêu, cũng đổ đường và rượu vào tôi
Spurs, Spurs, Boots
Ăn ảnh, ăn ảnh, chụpSanderlei Silveira

TOP 10

#sanderlei

Sanderlei Silveira (@Sanderlei) Youtube