MENU (L)

Usher - Yeah! - ترجمه ی فارسی (متن ترانه)

[Intro: USHER & Lil Jon]
Peace up, A-Town down
Yeah (Yeah)
Okay (Okay)

Sanderlei Silveira - 12/02/2024 01:40 - US L

#sanderlei #lyrics #TikTok


Usher - Yeah! (متن ترانه)

[Intro: USHER & Lil Jon]
Peace up, A-Town down
Yeah (Yeah)
Okay (Okay)
Usher, Usher
And Lil Jon
Yeah-yeah-yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah-yeah-yeah, yeah, yeah, yeah (What it do, shawty?)
Let's go

[Verse 1: USHER & Lil Jon]
Up in the club with my homies
Tryna get a little V-I, keep it down on the low-key (Low-key)


Cause you know how it is (Hey, hey)
I seen shorty, she was checkin' up on me
From the game she was spittin' in my ear, you would think that she know me (Know me)
I decided to chill (Okay)
Conversation got heavy (Hey)
She had me feelin' like she's ready to blow
Watch out! (Oh)
Watch out!
She was sayin', "Come get me" (Come get me)
So I got up and followed her to the floor
She said, "Baby, let's go" (Let's go)
When I told her, I said

[Chorus: USHER, USHER & Lil Jon]


Yeah, yeah
Shawty got down low, she said, "Come and get me"
Yeah, yeah
I got so caught up, I forgot she told me
Yeah, yeah
Her and my girl used to be the best of homies
Yeah, yeah
Next thing I knew, she was all up on me screamin'
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

[Verse 2: USHER, Lil Jon & Both]
So she's all up in my head now
Got me thinkin' that it might be a good idea to take her with me (With me)
Cause she's ready to leave (Ready to leave now; oh, let's go)
Now I gotta keep it real now (Yeah)
Cause on a one-to-ten, she's a certified twenty
But that just ain't me (Hey)
Cause I don't know if I take that chance
Just where's it gonna lead
But what I do know is the way she dance
Make shorty alright with me (Hey, hey, hey)
The way she get low
I'm like, "Yeah, just work that out for me"
She asked for one more dance
And I'm like, "Yeah, how the hell am I supposed to leave?" And I said (Let's go, bring the beat back)

[Chorus: USHER, USHER & Lil Jon, Lil Jon]


Yeah, yeah
Shawty got down low, she said, "Come and get me"
Yeah, yeah
I got so caught up, I forgot she told me
Yeah, yeah
Her and my girl used to be the best of homies
Yeah, yeah
Next thing I knew, she was all up on me screamin'
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah (Hey, hey, Luda)

[Verse 3: Ludacris, Lil Jon & Both]
Watch out, my outfit's ridiculous
In the club, lookin' so conspicuousAnd raow, these women all on the prowl
If you hold the head steady, I'ma milk the cow (Yeah)
And forget about game, I'ma spit the truth (What)
I won't stop 'til I get 'em in they birthday suit (Yeah)
So gimme the rhythm and it'll be off with they clothes
Then bend over to the front and touch your toes
I left the Jag' and I took the Rolls
If they ain't cuttin', then I put 'em on foot patrol (Let's go, ow)
How you like me now
When my pinky's valued over three hundred thousand?
Let's drink, you the one to please (Yeah)
Ludacris fill cups like double Ds (Yeah)
Me and Ursh once more and we leaves 'em dead
We want a lady in the street, but a freak in the bed, that say[Chorus: USHER, USHER & Lil Jon]
Yeah, yeah
Shawty got down low, she said, "Come and get me"
Yeah, yeah
I got so caught up, I forgot she told me
Yeah, yeah
Her and my girl used to be the best of homies
Yeah, yeah
Next thing I knew, she was all up on me screamin'
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

[Bridge: Ludacris]Take that and rewind it back
Lil Jon got the beat that make ya booty go
Take that, rewind it back
Usher got the voice make ya booty go
Take that, rewind it back
Ludacris got the flow that make ya booty go
Take that, rewind it back
Lil Jon got the beat that make ya booty go

[Instrumental Outro]


Usher - Yeah! - ترجمه ی فارسی (متن ترانه)


[مقدمه: Usher & Lil Jon]
صلح ، شهر پایین
آره آره)


خوب خوب)
Usher ، Usher
و لیل جان
بله ، بله ، بله ، بله ، بله
بله ، بله ، بله ، بله ، بله (چه می کند ، شاتی؟)
بیا بریم

[آیه 1: Usher & Lil Jon]
در باشگاه با خانه های من
Tryna کمی V-I دریافت کنید ، آن را روی کلید کم (کلید پایین) نگه دارید
چون می دانید چطور است (سلام ، سلام)
من شورت را دیدم ، او روی من چک شد
از بازی او در گوش من Spittin بود ، شما فکر می کنید که او من را می شناسد (من را می شناسد)
من تصمیم گرفتم که خنک شوم (خوب)


مکالمه سنگین شد (سلام)
او به من احساس می کرد مانند او آماده دمیدن است
مواظب باش! (اوه)
مواظب باش!
او می گفت ، "بیا مرا بگیر" (بیا مرا بگیر)
بنابراین بلند شدم و او را به زمین دنبال کردم
او گفت ، "عزیزم ، بیا بریم" (بیا برویم)
وقتی به او گفتم ، گفتم

[گروه کر: Usher ، Usher & Lil Jon]
آره آره
او گفت: "بیا و مرا بگیر"
آره آره
من خیلی گرفتار شدم ، فراموش کردم که او به من گفت


آره آره
او و دخترم قبلاً بهترین خانه ها بودند
آره آره
چیز بعدی که من می دانستم ، او همه روی من فریاد می زد '
بله ، بله ، بله ، بله ، بله ، بله
بله ، بله ، بله ، بله ، بله ، بله

[آیه 2: Usher ، Lil Jon و هر دو]
بنابراین او اکنون همه در ذهن من است
به من فکر کردم که ممکن است ایده خوبی باشد که او را با خود ببریم (با من)
چون او آماده مرخصی است (آماده برای ترک اکنون ؛ اوه ، بیایید برویم)
حالا من باید الان آن را واقعی نگه دارم (بله)
علت یک به ده ، او بیست و یک گواهینامه است
اما این فقط من نیست (سلام)


چون نمی دانم آیا این فرصت را دارم
فقط کجا هدایت می شود
اما آنچه من می دانم نحوه رقص اوست
کوتاه را با من خوب کن (سلام ، هی ، هی)
راهی که او کم می شود
من دوست دارم ، "بله ، فقط این کار را برای من انجام دهید"
او یک رقص دیگر خواست
و من دوست دارم ، "بله ، من چگونه جهنم را ترک می کنم؟" و من گفتم (بیا بریم ، ضرب و شتم را برگردانیم)

[گروه کر: Usher ، Usher & Lil Jon ، Lil Jon]
آره آره
او گفت: "بیا و مرا بگیر"
آره آره
من خیلی گرفتار شدم ، فراموش کردم که او به من گفت


آره آره
او و دخترم قبلاً بهترین خانه ها بودند
آره آره
چیز بعدی که من می دانستم ، او همه روی من فریاد می زد '
بله ، بله ، بله ، بله ، بله ، بله
بله ، بله ، بله ، بله ، بله ، بله (سلام ، سلام ، لودا)

[آیه 3: لوداکریس ، لیل جان و هر دو]
مراقب باشید ، مسخره لباس من
در باشگاه ، بسیار آشکار نگاه کنید
و راو ، این زنان همه در مروارید
اگر سر را ثابت نگه دارید ، من گاو را شیر می دهم (بله)
و بازی را فراموش کنید ، من حقیقت را تف می کنم (چه)
من متوقف نمی شوم تا در لباس تولد آنها را دریافت کنم (بله)


بنابراین ریتم را لکه دار کنید و با لباس آنها خاموش خواهد شد
سپس به جلو خم شوید و انگشتان پا را لمس کنید
من جاگ را ترک کردم و رول ها را گرفتم
اگر آنها قطع نشوند ، پس من گشت زنی را قرار دادم (بیایید برویم ، اوه)
حالا منو چطور دوست داری
وقتی صورتی من بیش از سیصد هزار نفر ارزش دارد؟
بیایید بنوشیم ، شما یکی از آنها را خوشحال کنید (بله)
Ludacris فنجان ها مانند Double DS (بله)
من و ursh یک بار دیگر و ما مرده را ترک می کنیم
ما یک خانم را در خیابان می خواهیم ، اما یک دزدگیر در رختخواب است که می گوید

[گروه کر: Usher ، Usher & Lil Jon]
آره آره
او گفت: "بیا و مرا بگیر"


آره آره
من خیلی گرفتار شدم ، فراموش کردم که او به من گفت
آره آره
او و دخترم قبلاً بهترین خانه ها بودند
آره آره
چیز بعدی که من می دانستم ، او همه روی من فریاد می زد '
بله ، بله ، بله ، بله ، بله ، بله
بله ، بله ، بله ، بله ، بله ، بله

[پل: Ludacris]
آن را بگیرید و آن را به عقب برگردانید
لیل جان ضرب و شتم را گرفت که باعث می شود غنیمت باشد
آن را بگیرید ، آن را به عقب برگردانید
Usher صدا را ساخت غنیمت


آن را بگیرید ، آن را به عقب برگردانید
Ludacris جریانی را پیدا کرد که باعث می شود غنیمت شما برود
آن را بگیرید ، آن را به عقب برگردانید
لیل جان ضرب و شتم را گرفت که باعث می شود غنیمت باشد

[Outro Instrumental]Sanderlei Silveira

TOP 10

#sanderlei

Sanderlei Silveira (@Sanderlei) Youtube